Peratusan keluasan tanah organik kepada keseluruhan guna tanah pertanian di Malaysia adalah 0.01 peratus.

Angka itu rendah berbanding negara seperti Filipina (0.68 peratus), Vietnam (0.35 peratus), Thailand (0.16 peratus) dan Indonesia (0.16 peratus).

Antara isu yang melambatkan perkembangan tersebut ialah kaedah pelaksanaan yang tidak mematuhi piawaian, komitmen petani yang rendah, tidak konsisten kerana kurangnya sokongan daripada pihak tertentu, masalah pemasaran, pengeluaran dan varieti organik yang sedikit. Read the rest of this entry »