Seminar Kebangsaan Teknologi Pertanian Tepad Padi (TEPad) 2019

TEPAD2019

SEBERANG PERAI, 27 Ogos 2019 – Institut Penyelidikan dan Kemajuan Pertanian Malaysia (MARDI) dengan kerjasama Jabatan Pertanian, Lembaga Pertubuhan Peladang (LPP), Lembaga Kemajuan Pertanian Muda (MADA), Kawasan Pembangunan Pertanian Bersepadu (IADA) Pulau Pinang dan Barat Laut serta FELCRA pada hari ini dengan jayanya telah mengadakan Seminar Teknologi Pertanian Tepat Padi (TEPad) 2019 yang dirasmikan oleh YB Tuan Sim Tze Tzin, Timbalan Menteri Pertanian dan Industri Asas Tani (MOA) di Hotel Ixora, Pulau Pinang.

Seminar dengan tema ‘Tepat dan Pintar, Hasil Lestari’ yang diadakan ini memberi pendedahan terhadap penggiat industri dalam membincangkan segala aspek amalan pertanian tepat padi. Continue reading “Seminar Kebangsaan Teknologi Pertanian Tepad Padi (TEPad) 2019”

Advertisement