MARDI Sabah Dua Dekad

Sejarah perkembangan MARDI Sabah dari peringkat awal penubuhan kejayaan khususnya dalam bidang pemindahan teknologi, program pembangunan usahawan, perkhidmatan analisis kimia dan penyelidikan di Sabah 1995 – 2015.

Advertisement