Institut Kemajuan dan Penyelidikan Pertanian Malaysia

Archive for October, 2015

MARDI Sabah Dua Dekad

Sejarah perkembangan MARDI Sabah dari peringkat awal penubuhan kejayaan khususnya dalam bidang pemindahan teknologi, program pembangunan usahawan, perkhidmatan analisis kimia dan penyelidikan di Sabah 1995 – 2015.

Advertisements