Institut Kemajuan dan Penyelidikan Pertanian Malaysia

Archive for January, 2014

Image

Beli Buku MARDI : Daya Maju Pelaburan (Buah-buahan Terpilih di Malaysia)

Beli Buku MARDI : Daya Maju Pelaburan (Buah-buahan Terpilih di Malaysia)

Advertisements

Muat turun! : Brosur Kursus & Latihan Teknikal 2014

Atau layari Laman Web MARDI untuk muat turun lampiran penuh termasuk borang, iklan promosi serta senarai Kursus & Latihan Teknikal MARDI bagi tahun 2014

1_Page_12_Page_2

Potensi Dan Nilai Ekonomi Pasaran Herba

Oleh Wan Shahara Ahmad Ghazali (Bernama)

Image

KUALA LUMPUR – Dalam impian Malaysia mencapai standard negara maju menjelang tahun 2020, kerajaan menggariskan beberapa teras strategik bagi merancakkan pertumbuhan ekonomi negara termasuk memperkenalkan 12 Bidang Ekonomi Utama Negara (NKEA).

Antara lain, kerajaan yakin dengan potensi herba selaku pemacu kelestarian sektor Bio-Ekonomi negara malah herba dijadikan Projek Permulaan (EPP) pertama (EPP1) diwujudkan untuk NKEA pertanian negara. Pada awalnya, EPP1 tertumpu kepada pengkomersialan lima jenis herba dengan matlamat menghasilkan produk bernilai tinggi untuk mendapatkan sebanyak RM2.2 bilion Pendapatan Kasar Negara (PKN).  (more…)