Kesan Jerebu ke Atas Sektor Pertanian

Masalah jerebu yang berlaku di beberapa tempat di pantai barat Semenanjung Malaysia sekarang adalah berpunca dari asap pembakaran hutan di negara jiran.  Jerebu akan memberi kesan secara langsung dan tidak langsung kepada sektor pertanian.  Jika tempoh jerebu ini berpanjangan, ianya secara langsung akan mengurangkan hasil pertanian. Continue reading “Kesan Jerebu ke Atas Sektor Pertanian”

Advertisement