Buletin Teknologi MARDI – Siri 7

  • Pembaharuan dalam kejuruteraan genetik tumbuhan: menuju ke arah teknologi gen bersih
  • Canopytechture , struktur ringkas pelbagai guna untuk penanaman sayuran dan buah jenis menjalar di ruang terhad
  • Kaedah analisis tekstur produk makanan
  • Teknologi fermentasi pepejal: aplikasi dalam menambah nilai bahan buangan sampingan industri pemprosesan kelapa
  • Penggunaan bertih beras traditional Sarawak dalam penghasilan bar granola
  • Pengurusan bersepadu kumbang belalai – perosak utama tanaman ubi keledek

Teknologi GM Mampu Perkukuh Keselamatan Makanan Malaysia

Oleh Linda Khoo dan Nur Syuhada Shamsudin

KUALA LUMPUR, (Bernama) — Pertambahan pesat penduduk, perubahan iklim, kenaikan harga makanan serta penyusutan kawasan pertanian dan sumber air, memberi masalah serius terhadap usaha menambah pengeluaran makanan untuk memenuhi keperluan penduduk dunia yang semakin meningkat. Continue reading “Teknologi GM Mampu Perkukuh Keselamatan Makanan Malaysia”