Pertandingan Inovasi International Trade Fair (IENA), Nuremberg German 2012

Oleh : Mohd Johaary Abdul Hamid dan Wan Sariyah Wan Hassan
Bahagian Urusan Korporat, MARDI

Penyertaan MARDI dalam pertandingan inovasi IENA yang di adakan pada 1 hingga 4 November 2012 yang lalu sekali lagi berjaya mengharumkan nama Negara serta agensi di bawah Kementerian Pertanian dan Industri Asas Tani melalui kemenangan yang diraih oleh pegawai penyelidiknya seperti berikut: Continue reading “Pertandingan Inovasi International Trade Fair (IENA), Nuremberg German 2012”