Inovasi MARDI Buka Pasaran Baru – Greenkit & Teknologi Penternakan Kelulut

6Serdang, 27 November – Institut Penyelidikan dan Kemajuan Pertanian Malaysia (MARDI) telah membangunkan dua teknologi bagi menyokong hasrat kerajaan untuk menggalakkan masyarakat terlibat dalam bidang pertanian. Teknologi Greenkit dan teknologi penternakan kelulut telah dilancarkan oleh Y.B Datuk Seri Noh b. Haji Omar, Menteri Pertanian dan Industri Asas Tani.

Teknologi Greenkit merupakan sistem penanaman dalam takung yang boleh membekal air secara sendiri (self watering container).Tanpa penyiaraman yang kerap dan sesuai untuk tanaman ulam-ulaman dan sayur-sayuran, Greenkit menepati kehendak masyarakat masa kini yang mempunyai gaya hi

dup yang sibuk. Teknologi ini bertepatan dengan konsep ‘Laman Agro’ yang diperkenalkan oleh Kementerian Pertanian dan Industri Asas Tani. Continue reading “Inovasi MARDI Buka Pasaran Baru – Greenkit & Teknologi Penternakan Kelulut”

Advertisement