Iltizam MARDI 2015

Capture - Iltizam MARDI 2015
Institut Penyelidikan danKemajuan Pertanian Malaysia (MARDI) merupakan salahsebuah agensi Kementerian Pertanian dan Industri Asas Tani yang menjalankan pelbagai kajian dan pengembangan (R&D) dalam bidang pertanian, makanan dan industri asas tani.

Usaha penyelidikan MARDI kini telah hampir 40 tahun berjaya menghasilkan pelbagai varieti dan klon tanaman baru, baka ternakan baru, kaedah pengurusannya dan teknologi dalam bidang pemprosesan makanan serta pengendalian lepas tuai bagi produk hotrikultur dan ternakan.