Tranformasi Teknologi Kepada Golongan Sasar

confortech

Putrajaya, 28 November –  Pihak kerajaan berhasrat untuk memperkasakan sektor pertanian dan menjadikan sektor ini antara penyumbang penting dalam Model Ekonomi Baru Malaysia menjelang 2020 .Bagi mencapai hasrat ini, Institut Penyelidikan dan Kemajuan Pertanian Malaysia (MARDI) telah menganjurkan Persidangan Kebangsaan Pemindahan Teknologi (CONFERTECH) 2012 yang telah dirasmikan oleh Y. B. Dato’ Wira Mohd Johari, Timbalan Menteri Pertanian dan Industri Asas Tani di Hotel Marriot,Putrajaya. Continue reading “Tranformasi Teknologi Kepada Golongan Sasar”