Buletin Teknologi MARDI – Siri 7

  • Pembaharuan dalam kejuruteraan genetik tumbuhan: menuju ke arah teknologi gen bersih
  • Canopytechture , struktur ringkas pelbagai guna untuk penanaman sayuran dan buah jenis menjalar di ruang terhad
  • Kaedah analisis tekstur produk makanan
  • Teknologi fermentasi pepejal: aplikasi dalam menambah nilai bahan buangan sampingan industri pemprosesan kelapa
  • Penggunaan bertih beras traditional Sarawak dalam penghasilan bar granola
  • Pengurusan bersepadu kumbang belalai – perosak utama tanaman ubi keledek
Advertisement