Pertandingan Inovasi British Invention Show (BIS), London 2012

 Oleh : Mohd Johaary Abdul Hamid dan Wan Sariyah Wan Hassan

Pertandingan inovasi British Invention Show (BIS) , London 2012 telah di adakan pada 24 hingga 27 Oktober 2012 yang lalu. MARDI sekali lagi telah berjaya mengharumkan nama institusi di bawah agensi Kementerian Pertanian dan Industri Asas Tani serta Negara melalui kemenangan inovasi pertanian yang diraih oleh dua orang pegawai penyelidik berikut:

Continue reading “Pertandingan Inovasi British Invention Show (BIS), London 2012”

Advertisement