MARDI Johor – 2018

Untitled-2-01

Pengenalan – MARDI merupakan sebuah agensi penyelidikan, pemindahan dan pengkomersialan teknologi pertanian di negara ini. Melalui MARDI Johor, pelbagai usaha dan komitmen diberi bagi memenuhi tanggungjawab menyokong segala aktiviti pengembangan pertanian dan Industri Asas Tani di Johor. Pelbagai teknologi baru berjaya dibangunkan dan perlu dikomersialkan seiring dengan cabaran dan keperluan masyarakat petani, penternak dan usahawantani.

7 Oktober 2018 (Ahad).  8.00 pagi – 5.30 petang di MARDI Kluang, Johor
Muat turun Brosur Mengenai MARDI Johor / Aturcara Program 

Bagi meningkat matlamat dan usaha pemindahan teknologi ini berjalan lancar dan dapat dihebahkan secara meluas, MARDI Johor beriltizam menganjurkan Program Hari MARDI Johor pada hari ini. Program ini bertujuan membuka pintu seluas-luasnya kepada golongan petani, penternak dan usahawan bagi mendapatkan input dan maklumat dan juga mengaplikasikan teknologi dalam bidang pertanian seterusnya membantu meningkatkan produktiviti perusahaan masing-masing ke tahap yang lebih tinggi.

Sehubungan itu, MARDI amat berbesar hati menjemput semua lapisan masyarakat terutama golongan usahawantani, agen pengembangan dan golongan belia mengambil kesempatan meninjau potensi dan peluang inovasi teknologi pertanian yang ditawarkan oleh MARDI demi memajukan industri pertanian negara dan khususnya rakyat negeri Johor.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s