Konvensyen Azam Tani 2015

azam tani

Port Dickson, 10 Jun 2015 – Institut Penyelidikan Dan Kemajuan Pertanian Malaysia (MARDI) Tani telah  menganjurkan Konvensyen Azam Tani 2015 bermula semalam bertempat di Prima Land Resort, Port Dickson, Negeri Sembilan. Program 1AZAM: Projek AZAM Tani  adalah salah satu daripada tujuh (7) inisiatif Bidang Keberhasilan Utama Negara (National Key Result Area – NKRA) Mempertingkatkan Taraf Kehidupan Rakyat Berpendapatan Rendah yang diterajui oleh Kementerian Pembangunan Wanita, Keluarga dan Masyarakat (KPWKM).

Projek ini telah dilaksanakan bermula pada tahun 2010 oleh Bahagian Industri Asas Tani, Kementerian Pertanian dan Industri Asas Tani (MOA) di bawah Program Transformasi Kerajaan (GTP) bagi negeri-negeri di Semenanjung Malaysia dan juga Wilayah Persekutuan Labuan. Continue reading “Konvensyen Azam Tani 2015”

Advertisement