Ladang organik bersepadu

Ladang Organik BersepaduPertanian organik mula popular di negara ini meskipun berkembang secara perlahan berbanding negara-negara rantau ASEAN lain. Malah situasi tersebut menunjukkan petanda negatif dalam pembangunan bidang pertanian negara memandangkan orang ramai mula mencari produk makanan berasaskan organik sebagai menu utama seharian.

Peratusan keluasan tanah organik kepada keseluruhan guna tanah pertanian di Malaysia adalah 0.01 peratus.

Angka itu rendah berbanding negara seperti Filipina (0.68 peratus), Vietnam (0.35 peratus), Thailand (0.16 peratus) dan Indonesia (0.16 peratus).

Antara isu yang melambatkan perkembangan tersebut ialah kaedah pelaksanaan yang tidak mematuhi piawaian, komitmen petani yang rendah, tidak konsisten kerana kurangnya sokongan daripada pihak tertentu, masalah pemasaran, pengeluaran dan varieti organik yang sedikit. Continue reading “Ladang organik bersepadu”