Pemenang – Kajian Persepsi & Kecenderungan Pengguna Terhadap Barangan Segar Melalui E-Perniagaan

Pemenang ETPemenang – Kajian Persepsi Dan Kecenderungan Pengguna Terhadap Pembelian Barangan Segar Pertanian Melalui E-Perniagaan.

Kajian persepsi dan kecenderungan pengguna terhadap pembelian barangan segar pertanian melalui e-perniagaan telah dijalankan bermula pada 1 November hingga 31 Disember 2014.  Kajian ini dijalankan untuk mendapatkan maklum balas daripada pengalaman pengguna terhadap pembelian barangan segar pertanian melalui e-perniagaan. Soal selidik dalam talian telah digunakan terhadap pengguna yang dipilih. Seramai 741 orang responden terlibat dalam soal selidik ini, didapati 586 orang yang memiliki pengalaman dalam pembelian barangan di Internet. Daripada jumlah ini hanya 23% sahaja atau 129 orang sahaja yang mempunyai pengalaman khususnya dalam pembelian barangan segar.

prize2Jawatankuasa pemilihan pemenang telah membuat penilaian, pemilihan pemenang adalah berdasarkan ketepatan dan kesempurnaan jawapan yang dipilih. Daripada keseluruhan responden seramai 129 orang, didapati seramai 6 orang calon layak ditimbangkan sebagai pemenang kerana memenuhi kriteria terutama pengalaman beliau dalam pembelian barangan segar pertanian. Daripada calon yang layak ini, cabutan undi telah diadakan dan dengan ini jawatankuasa pemilihan pemenang Pusat Penyelidikan Ekonomi & Pengurusan Teknologi, Ibu Pejabat MARDI Serdang memperakui pemenang seperti yang dinyatakan seperti di bawah:
 
Pemenang Hadiah
Nama
Hadiah
Pemenang Utama
Zaidah Ismail (Pemenang Utama)
1 unit Tablet Transformer ASUS
Pemenang tempat ke-2
Rohaizad Ramli
1 unit SAMSUNG HP Galaxy S3
Pemenang tempat ke-3
Surani Abd Rahim
1 unit SAMSUNG HP Galaxy S3

TAHNIAH !

Advertisement

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s