Pemenang – Kajian Persepsi & Kecenderungan Pengguna Terhadap Barangan Segar Melalui E-Perniagaan

Pemenang ETPemenang – Kajian Persepsi Dan Kecenderungan Pengguna Terhadap Pembelian Barangan Segar Pertanian Melalui E-Perniagaan.

Kajian persepsi dan kecenderungan pengguna terhadap pembelian barangan segar pertanian melalui e-perniagaan telah dijalankan bermula pada 1 November hingga 31 Disember 2014.  Kajian ini dijalankan untuk mendapatkan maklum balas daripada pengalaman pengguna terhadap pembelian barangan segar pertanian melalui e-perniagaan. Soal selidik dalam talian telah digunakan terhadap pengguna yang dipilih. Seramai 741 orang responden terlibat dalam soal selidik ini, didapati 586 orang yang memiliki pengalaman dalam pembelian barangan di Internet. Daripada jumlah ini hanya 23% sahaja atau 129 orang sahaja yang mempunyai pengalaman khususnya dalam pembelian barangan segar.

Continue reading “Pemenang – Kajian Persepsi & Kecenderungan Pengguna Terhadap Barangan Segar Melalui E-Perniagaan”

Advertisement