Pertandingan Inovasi International Trade Fair (IENA), Nuremberg German 2012

Oleh : Mohd Johaary Abdul Hamid dan Wan Sariyah Wan Hassan
Bahagian Urusan Korporat, MARDI

Penyertaan MARDI dalam pertandingan inovasi IENA yang di adakan pada 1 hingga 4 November 2012 yang lalu sekali lagi berjaya mengharumkan nama Negara serta agensi di bawah Kementerian Pertanian dan Industri Asas Tani melalui kemenangan yang diraih oleh pegawai penyelidiknya seperti berikut:

Prestasi pencapaian kemenangan 100% ini berjaya di kekalkan  semenjak MARDI menyertai pertandingan ini mulai tahun 2007 hingga kini. Syabas diucapkan kepada inventor, kolaborator, JK Pemantapan dan kepada semua yang terlibat secara langsung atau tidak langsung dalam mengekalkan prestasi kemenangan ini. Butiran pencapaian IENA sepanjang 2007-2012 adalah seperti berikut :

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s