Terbitan Baru MARDI : Agromedia Bil. 35

ISSN 1511-094X
Harga: RM7.00
72 halaman

Sinopsis

Pertanian lestari merupakan satu konsep pertanian mapan yang tidak mencemarkan alam sekitar. Aktiviti dalam pertanian lestari termasuklah penggunaan baja organik untuk mengelak kesan pencemaran akibat penggunaan baja kimia yang berlebihan, menyediakan laluan air bagi mengelakkan hakisan akibat kegiatan pertanian di tanah tinggi, pengawalan serangga perosak dengan menggunakan kaedah biologi dan pelbagai aktiviti lain. Pertanian lestari merupakan fokus keluaran AGROMEDIA kali ini dan kami paparkan beberapa rencana yang berkaitan untuk maklumat pembaca.

Hubungi
Kedai Buku MARDI
Pusat Perkhidmatan Teknikal Ibu Pejabat MARDI,
Persiaran MARDI-UPM,
43400 Serdang, Selangor

Tel : 03-8943 7128
Faks : 03-8943 1654
Emel : booksale@mardi.gov.my
Pembelian online: http://ebookshop.mardi.gov.my

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s