Terbitan Baru MARDI: Manual Teknologi Penanaman Strawberi Secara Fertigasi

ISBN : 978-967-936-587-0
Harga : RM 20.00

Sinopsis
Manual ini adalah sebagai panduan dan rujukan penanaman strawberi secara moden dan komersial kepada petani, pengusaha, penyelidik dan pelajar. Dengan adanya manual ini juga diharapkan petani lebih yakin mengusahakan tanaman strawberi bagi memenuhi permintaan yang sentiasa meningkat.

Hubungi
Kedai Buku MARDI
Pusat Perkhidmatan Teknikal Ibu Pejabat MARDI,
Persiaran MARDI-UPM,
43400 Serdang, Selangor

Tel : 03-8943 7128
Faks : 03-8943 1654
Emel : booksale@mardi.gov.my
Pembelian online: http://ebookshop.mardi.gov.my

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s