Terbitan Baru MARDI: Manual Teknologi Penanaman Strawberi Secara Fertigasi

ISBN : 978-967-936-587-0
Harga : RM 20.00

Sinopsis
Manual ini adalah sebagai panduan dan rujukan penanaman strawberi secara moden dan komersial kepada petani, pengusaha, penyelidik dan pelajar. Dengan adanya manual ini juga diharapkan petani lebih yakin mengusahakan tanaman strawberi bagi memenuhi permintaan yang sentiasa meningkat.

Hubungi
Kedai Buku MARDI
Pusat Perkhidmatan Teknikal Ibu Pejabat MARDI,
Persiaran MARDI-UPM,
43400 Serdang, Selangor

Tel : 03-8943 7128
Faks : 03-8943 1654
Emel : booksale@mardi.gov.my
Pembelian online: http://ebookshop.mardi.gov.my