“MyMARDI INNOFUND” Ke Arah Mempromosi Budaya Berinovasi

Serdang, 6 Disember – Menyahut seruan kerajaan bagi memastikan bekalan makanan mencukupi dalam Dasar Jaminan Bekalan Makanan Negara, Institut Penyelidikan dan Kemajuan Pertanian Malaysia (MARDI) telah menjana inovasi terbaik yang turut diiktiraf bukan sahaja di peringkat kebangsaan malah di peringkat antarabangsa.

MARDI telah memenangi dua emas dan satu anugerah khas ‘International Consumer Double Gold Award’ di pertandingan teknologi di British Invention Show (BIS) 2011, London. Selain itu, International Trade Fair – “– Ideas, Invention, New Products” (iENA) 2011, Jerman, MARDI telah memenangi satu pingat emas, satu pingat perak dan satu pingat gangsa melalui 3 inovasi yang dipertandingkan.

Inovasi antibiotic sensor for poultry industry pula turut menerima anugerah ‘Women’s Inventor Association “NOVA” from Bosnia and Herzegovina’. Kejayaan kelima-lima teknologi tersebut amat membanggakan dan berjaya membuktikan inovasi yang dijana MARDI mempunyai nilai komersial. MARDI turut menyerta BioMalaysia 2011 dengan 9 inovasi dipertandingkan. Lapan inovasi telah memenangi pingat iaitu 1 pingat emas, 3 pingat perak dan 4 pingat gangsa.

Bagi menyahut seruan YAB Perdana Menteri dalam penitipan inovasi dan kreativiti dalam penjanaan teknologi yang mempunyai nilai komersial, Y.B Datuk Seri Noh Omar, Menteri Pertanian dan Industri Asas Tani telah melancarkan Geran MyMARDI InnoFund di Majlis Perasmian Hari Inovasi MARDI 2011.

Geran tersebut merupakan satu inisiatif MARDI untuk menggalakkan penjanaan idea yang membawa kepada penemuan, penciptaan teknologi dalam penyelidikan yang terbuka kepada semua warga MARDI. Sebelum ini geran penyelidikan hanya dibuka kepada kumpulan professional. Namun, dengan MyMARDI InnoFund, staf bagi kumpulan sokongan juga diberi peluang yang sama.

Turut hadir ke majlis ini adalah Yang Berbahagia Dato’ Mohd Hashim bin Abdullah, Ketua Setiausaha Kementerian Pertanian dan Industri Asas Tani; Yang Berbahagia Dato’ Mohd Mokhtar bin Ismail, Pengerusi Lembaga Pengelola MARDI dan Yang Berbahagia Datuk Dr Abd Shukor Abd Rahman Ketua Pengarah MARDI.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s