Terbitan Baru MARDI: Penyakit Utama Sayur-sayuran di Malaysia

Pengarang : M.N. Mohamad Roff, Wu Boau Chyuan & S. Jamaludin
Harga : RM 39.90
Muka surat : 151

Kandungan

  • Pengenalan Kepada Penyakit Tanaman
  • Agen Penyakit Dan Penyebaran
  • Simptom Penyakit Pada Tumbuhan

Sinopsis
Buku ini memaparkan jenis-jenis simptom yang berlaku pada bahagian-bahagian tertentu tanaman. Selain itu, maklumat mengenai cara sebaran dan jangkitan juga dibentangkan. Kaedah pengawalan yang dibincangkan dalam buku ini difokuskan kepada dua kaedah sahaja iaitu pengawalan secara kimia dan kultur memandangkan kaedah ini adalah lebih praktikal. Secara umumnya buku ini dibahagikan kepada 8 bahagian iaitu pengenalan kepada penyakit tanaman, agen penyakit dan simptom pada tanaman, penyakit-penyakit utama sayur-sayuran, formulasi fungisid, jenis-jenis fungisid, pengiraan bancuhan fungisid, Amalan Pertanian Baik dan keselamatan pekerja dan petani.

Hubungi
Kedai Buku MARDI
Tel : 03-8943 7128
Faks : 03-8943 1654
Emel : booksale@mardi.gov.my

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s