Seminar Dwi Mingguan Bil 17/2011

Seminar Dwi Mingguan tahun 2011 siri keenambelas akan diadakan pada 18 November 2011 (8.30 pagi) bertempat di Bilik Taklimat Bangunan Direktorat Blok A, Ibu Pejabat MARDI Serdang.

Berikut adalah tajuk pembentangan dan nama pembentang:

Tajuk pembentangan 1 :
ONE VILLAGE , ONE PRODUCT (OVOP)
Pembentang : Dr. Mohamed Shafit Hussain  (Pusat Penyelidikan Teknologi Makanan)

Tajuk pembentangan 2 :
SISTEM PENGURUSAN KESELAMATAN MARDI
Pembentang : En. Hasbullah bin Hj. Mustafa (Bahagian Pengurusan Sumber Manusia)

Semua di jemput hadir.