Memasyarakatkan MARDI Sungai Baging

Oktober 2011 – Satu sesi penerangan tentang penghasilan baja organik (kompos), tanah campuran dan tanaman fertigasi telah diadakan di Stesen MARDI Sungai Baging, Pahang.

Seramai 40 orang pelajar dari Sekolah Kebangsaan Sungai Baging serta 7 orang guru pengiring bersama pengetua telah menghadiri sesi tersebut.

Para peserta telah diberi pendedahan tentang:

  • pemprosesan baja organik daripada sisa kumbahan biri-biri
  • cara-cara membuat tanah campuran untuk semaian anak pokok
  • cara-cara mengambil keratan untuk semaian anak pokok
  • diberi penerangan tetnag tanaman fertigasi yang terdapat di stesen

4 thoughts on “Memasyarakatkan MARDI Sungai Baging

  1. bagus untuk kanak -kanak sekolah mendapat taklimat ini,kami berharap pehak mardi dapat mengada kursus fertigasi di daerah kuantan.tg

    1. Terima kasih di atas maklumbalas puan. Di atas permintaan ramai Stesen MARDI Sungai Baging akan anjurkan lagi satu siri kursus Tanaman Fertigasi bagi Daerah Kuantan. Bagi mereka yang berminat sila beri maklumat peserta melalui email atau blog. Kami akan maklumkan maklumat lanjut kemudian. Untuk makluman pada 24 November 2011 Stesen MARDI Sungai Baging akan menganjurkan HARI BERSAMA MASYARAKAT DAN STESEN. Semua dijemput hadir. Terima kasih.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s