Seminar Dwi Mingguan Bil 16/2011

Seminar Dwi Mingguan tahun 2011 siri keenambelas akan diadakan pada 4 November 2011 (8.30 pagi) bertempat di Bilik Taklimat Bangunan Direktorat Blok A, Ibu Pejabat MARDI Serdang.

Berikut adalah tajuk pembentangan dan nama pembentang:

Tajuk pembentangan 1 :
PELAKSANAAN AZAM TANI MARDI
Pembentang : Tn. Hj. Abu Hassan Hj. Ishak (Pusat Promosi & Pembangunan Teknologi)

Tajuk pembentangan 2 :
INTELLECTUAL PROPERTY
Pembentang : En. Gameladha Nasiriffin Ariffin (IP Rights(M) Sdn. Bhd.)

Semua di jemput hadir.

Advertisement

MARDI Cipta Sejarah Kemenangan Inovasi di IENA

Buat pertama kalinya, inovasi MARDI telah berjaya meraih Anugerah Khas Women’s Inventor Association “NOVA” dari Bosnia Herzegovina, di pertandingan inovasi IENA, Nuremberg, Germany yang berlangsung dari 27-30 Oktober 2011. Kemenangan ini merupakan rekod baru yang berjaya dicipta oleh penyelidik MARDI.

Butiran terperinci kemenangan inovasi MARDI adalah seperti berikut:

  • Antibiotic Sensor for poultry industry (Dr. Faridah Salam, Pusat Bioteknologi) – pingat emas dan anugerah khas Women’s Inventor Association “NOVA” dari Bosnia Herzegovina
  • Pesticide Risk Assessment Tools (En. Lim Ah Hong, Pusat Sumber Strategik) – pingat perak
  • Mobile Cocopeat & Coir Fiber Extractor (Dr. Md Akhir Hamid, Pusat Mekanisasi & Automasi) – pingat gangsa

Memasyarakatkan MARDI Sungai Baging

Oktober 2011 – Satu sesi penerangan tentang penghasilan baja organik (kompos), tanah campuran dan tanaman fertigasi telah diadakan di Stesen MARDI Sungai Baging, Pahang.

Seramai 40 orang pelajar dari Sekolah Kebangsaan Sungai Baging serta 7 orang guru pengiring bersama pengetua telah menghadiri sesi tersebut.

Para peserta telah diberi pendedahan tentang:

  • pemprosesan baja organik daripada sisa kumbahan biri-biri
  • cara-cara membuat tanah campuran untuk semaian anak pokok
  • cara-cara mengambil keratan untuk semaian anak pokok
  • diberi penerangan tetnag tanaman fertigasi yang terdapat di stesen