Malaysia International Commodities Conference and Showcase (MICCOS) 2011

Kementerian Perusahaan Perladangan dan Komoditi akan menganjurkan Malaysia International Commodities Conference and Showcase (MICCOS) 2011 pada 28 hingga 30 Oktober 2011, bertempat di Taman Ekspo Pertanian Malaysia, Serdang (MAEPS).

Acara yang diadakan setiap dua tahun sekali ini akan dirasmikan oleh Y.A.B. Tan Sri Dato’ Hj. Muhyiddin Hj. Mohd Yassin, Timbalan Perdana Menteri pada jam 9.00 pagi, Sabtu, 29 Oktober 2011.

MICCOS 2011 dengan temanya “Menjana Kekayaan Melalui Inovasi” akan mempamerkan pelbagai produk sektor perladangan dan komoditi negara meliputi minyak sawit, kayu-kayan, getah, koko, lada, tembakau dan kenaf.  Sektor ini menyediakan pelbagai peluang perniagaan yang boleh dimanfaatkan oleh semua.

Pelbagai aktiviti menarik akan dianjurkan sempena MICCOS 2011, termasuk:

  • Pameran produk berasaskan komoditi dengan tumpuan kepada penghasilan produk bernilai tambah tinggi melalui penyelidikan dan inovasi dari peringkat huluan hingga hiliran;
  • Seminar-seminar mengenai pembangunan sektor komoditi dengan tumpuan kepada aspek pemasaran, alam sekitar, keusahawanan dan pemindahan teknologi yang melibatkan peneraju industri komoditi tempatan serta antarabangsa; dan
  • Program pembangunan kerjaya (termasuk temuduga terbuka), aktiviti pemadanan perniagaan dan jualan produk-produk komoditi oleh usahawan Enterpris Kecil dan Sederhana (EKS).

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s