Daya Maju Industri Hortikultur Diperkasakan

Melaka, 18 Oktober – Persidangan Kebangsaan Hortikultur 2011 telah dirasmikan oleh Y.B Datuk Chua Tee Yong, Timbalan Menteri Pertanian dan Industri Asas Tani. Seramai 220 orang penyelidik daripada pelbagai institusi dan syarikat swasta telah hadir bagi meningkatkan pengetahuan dalam bidang keusahawanan dalam aktiviti upstream.

Selain itu, Persidangan ini akan menjadi medan utama bagi para peserta untuk membentuk jalinan kerjasama dan perhubungan dalam pelbagai projek penyelidikan hortikultur pada masa akan datang. Dengan kehadiran lima jemputan pakar hortikultur dari luar negara, persidangan ini akan mampu membentuk satu prosa untuk memperkasakan daya maju industri hortikultur.

Kejayaan penganjuran ini adalah daripada kerjasama Jabatan Pertanian, FAMA, FELDA dan juga TFNet. Dengan bertemakan ”Malaysian Horticulture : Enhancing Production, Expanding Market”, amat bertepatan dengan hasrat kerajaan untuk memaju ekonomi negara melalui sektor pertanian.

Bersempena dengan majlis ini juga, sebuah buku terbitan MARDI bertajuk ‘Penyakit Utama Sayur-sayuran di Malaysia’ telah dilancarkan. Buku tersebut penuh dengan informasi mengenai pelbagai penyakit utama sayu-sayuran yang ditulis oleh tenaga pakar MARDI. Ianya dijangka dapat memberi manfaat dan boleh dijadikan rujukan tepat untuk membantu para petani di negara ini. Ianya ditulis oleh Dr. Mhamad Roff dan En. Jamaludin Salim dari MARDI dan juga En. Wu Boau Chyuan dari Bayer Cropscience.

Turut hadir adalah Y.B Datuk Perumal a/l Raju, Pengerusi Jawatankuasa Negeri Pembangunan Desa & Pertanian Melaka; Yang Hormat Dato’ Dr. Masri b. Mohamad, Timbalan Ketua Pengarah (Pemindahan dan Pengkomersilan Teknologi); Mr Herbert Dittmor, Pengarah Urusan Bayer Cropscience Sdn Bhd.; dan Yang Mulia Tengku Malik b. Tengku Maamun, Pengerusi Jawatankuasa Induk Persidangan.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s