TATML: Tinjauan impak pelancongan pegawai EPU

Pada 6hb September 2011 yang lalu,  beberapa pegawai termasuk Setiausaha Bahagian dan Unit Perancang Ekonomi (EPU) telah membuat lawatan tinjauan ke atas aktiviti pelancongan yang dijalankan di Taman Agro Teknologi MARDI Langkawi (TATML). Tinjauan ini difahamkan mempunyai hubungkait bagi mendapat maklumbalas ke atas kertas kerja ‘Langkawi Tourism Blue Print’ mengenai halatuju pelancongan Pulau Langkawi yang telah disediakan oleh Perunding EPU sebelum dibentangkan secara formal kepada Perdana Menteri.

Ekoran dari lawatan ini, satu taklimat mengenai kejayaan dan peranan TATML dalam menaikkan imej Pulau Langkawi di persada antarabangsa dari sudut pelancongan serta impak ke atas kehidupan sosial masyarakat telah disampaikan. Secara amnya pihak EPU memberi respon yang positif terhadap peranan yang dimainkan oleh MARDI di Pulau Langkawi.

Advertisement

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s