Agro-Perlancongan TATML Didominasi Pengunjung KSA

Setengah tahun pertama 2011 TATML telah menerima 18,644 pelawat daripada 79 buah negara di dunia tidak termasuk pelawat domestik seramai 2,468. Ini menunjukkan 81% adalah pelawat antarabangsa. Angka ini juga menunjukkan peningkatan 34.98% berbanding tempoh masa yang sama tahun lalu.

Walaupun setengah tahun pertama bukan merupakan ‘peak season’ di TATML, namun begitu data kemasukan pelancong asing telah menunjukan pertambahan 34.13% dengan catatan tertinggi  pengunjung dari KSA ( Kingdom Saudi Arabia ) seramai 4,627 pelawat atau 24% di kalangan pelawat antarabangsa. Senario telah berubah kerana pada masa lalu pengunjung Arab  hanya datang semasa peak season saja. Berkemungkinan TATML telah mendapat sokongan serta mempunyai jalinan akrab dengan Malaysian Tourism Marketing Office yang berpengkalan di Jeddah. Senarai top ten di kalangan 79 buah negara yang mengunjungi TATML setakat ini adalah seperti berikut:

KSA (Kingdom of Saudi Arabia) 4627
Oman 1681
UAE (Emirate Arab Bersatu) 1224
India 855
Kuwait 703
Iran 482
Sudan 479
Singapura 444
China 443
Rusia 44

Berdasarkan peningkatan ini pengurusan TATML telah buat persediaan awal  menghadapi   ‘peak season’ mulai akhir Jun lalu kerana capaian tahun lalu bilangan meningkat sehingga 639 pelawat sehari. Difahamkan ‘peak season’ di TATML adalah bersamaan cuti panjang selama 3 bulan di negara-negara Arab mulai 25 Jun lalu. Berkemungkinan cuti kakitangan unit pelancongan terutama kakitangan khidmat pelanggan dan pemandu tram terpaksa dibekukan. Ini adalah suasana biasa pengurusan pelancongan TATML pada setiap kali ‘peak season’ bagi menguruskan peningkatan bilangan pelawat.

Bagi pelawat domestik pula data telah menunjukkan peningkatan daripada 3,074 enam bulan pertama tahun lalu  kepada 4,268 enam bulan pertama tahun ini. Keadaan ini bererti TATML telah mula mendapat perhatian di kalangan pelawat dalam negara berbanding masa lalu. Ini berkemungkinan dengan wujudnya kepelbagaian pakej yang disediakan serta hebahan promosi oleh pelbagai  akhbar tempatan dari semasa ke semasa. InsyaAllah dengan wujudnya Pusat Maklumat Teknologi atau galeri  (projek terakhir peruntukan LADA) yang sedang dalam pembinaan sekarang akan menceriakan lagi TATML sebagai sumber maklumat teknologi Mardi kepada pelawat  melalui konsep agro pelancongan . Ini juga bersesuaian dengan slogan Taman Agro Teknologi Mardi ‘Bridging Knowledge and Communities’.

Advertisement

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s