Pelancaran Teknologi Formulasi NPV Sebagai Biopestisid

Pada 29 April 2011 (Jumaat) yang lalu, sebuah majlis pelancaran teknologi MARDI telah diadakan di Ibu Pejabat MARDI Serdang, di mana Formulasi NPV sebagai Biopestisid telah diperkenalkan. Di samping itu, sebuah Pertukaran Memorandum Persefahaman (MoU) dan Memorandum Perjanjian (MoA) antara MARDI – All Cosmos Industries Sdn. Bhd. juga dilangsungkan.

Majlis ini telah disempurnakan oleh Y.B. Dato’ Wira Mohd Johari b Baharum selaku Timbalan Menteri Pertanian Dan Industri Asas Tani Malaysia.

Advertisement